FF-anders.nu

Want jij bent toch jij?

Gedragsspecialist

Written By: Rene Hakkers - Jun• 15•14

Karina Hakkers heeft in 2014 de studie gedragsspecialist  met succes afgerond. Wederom een stap voor een nog bredere basis om kinderen te kunnen begrijpen en helpen bij hun studie.

Hieronder een korte beschrijving van de studie:

Post­-HBO opleiding Gedragsspecialist

Als gedragsspecialist leert u zicht krijgen op en rekening houden met de eigen stijl van leerlingen en op een verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te realiseren. U kunt doelbewust opvoedingsmiddelen en vaardigheden inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen.

Inhoud

Binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren worden competenties verworven. Er wordt een directe koppeling met de praktijk gelegd door het uitvoeren van praktijkopdrachten, waarmee de theorie aan de praktijk wordt getoetst. Uitgangspunten zijn handelingsgericht werken en uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen.

Doel

De opleiding resulteert in een postinitieel getuigschrift volgens Stichting Post HBO. Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgesloten, worden opgenomen in een landelijk register van postinitieel opgeleiden voor het primair onderwijs

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *